O nas

O nas

BIURO NIERUCHOMOŚCI Krystyna Bernecka powstało w 1996 r. na bazie wieloletnich doświadczeń i wiedzy właściciela firmy z pracy w sektorze mieszkaniowym. Biuro posiada stałą, kompetentną i ciągle dokształcającą się kadrę. Początkowo specjalizacją Biura było wyłącznie pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Trzy lata później, w 1999 r. rozszerzona została podstawowa działalność firmy o zarządzanie nieruchomościami, która aktualnie jest działalnością wiodącą.

Proponujemy Państwu podjęcie współpracy w zakresie:

Zarządzania, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalami różnego rodzaju należącymi do prywatnych właścicieli.

Zarządzanie nieruchomością, zgodnie z art. 184 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również , jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości, w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.


Obrotu nieruchomościami.

Wykonujemy odpłatnie czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów w zakresie nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, innych niż podane wyżej, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. Oferujemy kompleksową obsługę transakcji w zakresie określonym w zawartej przez strony umowy pośrednictwa .